Popravka laboratorijskog stakla

PONUDA

Dozvolite da Vam na ovaj način ponudim usluge radionice za popravku i izradu laboratorijskog stakla. Korišćenjem ovih usluga – popravkom oštećenog i polomljenog laboratorijskog stakla kao i raznovrsne opreme ili izradom novog u mojoj radionici možete uštedeti značajna sredstva.

Koriteći moje usluge ne plaćate porez jer sam kao paušalna zanatska radnja oslobođen.

Uz srazmerno mala ulaganja Vaša dragocena staklena oprema može opet biti u funkciji.

U mojoj radionici se vrši:

  1. popravka raznog laboratorijskog stakla: čaša, menzura, erlenmajera, normalnih sudova, balona, butirometara, svih vrsta bireta i pipeta (osim u mernom delu),
  2. sečenje i zatapanje stakla,
  3. izrada izliva, zamena grla i šlifova novim, zamena oštećenih postolja menzura plastičnim,
  4. razdvajanje zapeklih šlifova i slavina ,
    5. čeono brušenje nivokaznih cevi i spajanje nastavcima,
  5. popravka DISPENZORA,
  6. razne izrade i nadogradnje prema Vašim zahtevima.

OŠTEĆENO LABORATORIJSKO STAKLO OPRATI (koliko je moguće bolje) I ODLOŽITI ČISTO.

SPISAK OŠTEĆENOG STAKLA POSLATI POSLE ČEGA ĆU JA ODGOVORITI U  ROKU

SA OKVIRNOM CENOM GDE ĆE SE VIDETI ISPLATIVOST POPRAVKE

 

U mojoj radionici mžete kupiti:

1.novo laboratorijko posuđe: čaše (do Ø 85mm), razne balone, razne hladnjake, graduisane i negraduisane menzure(GRADNJČE), levakove za piknometar, cevčice za pražnjenje piknometara, levkove do Ø70mm, levkove po SQUIBBU za odvajanje, razne ispiralice, negraduisane PIPETE, PIPETE za VINO, vranj  “U” CEVI za manometer i razne epruvete,
2. novi poklopci EKSIKATORA(poslati najveći Ø šlifa eksikatora u mm) ,
3. delove i kompletne aparature za razne namene, piknometre po REŠAUER-u,    sinter kolone ZA HROMATOGRAFIJU, spojnice za creva, MOSTOVE SA ŠLIFOM, LUKOVE I LULE ZA DESTILACIJE SA ŠLIFOM, skupljače kapi,razne odvajače i separatore,  vakuum pumpe na vodeni mlaz,
4. poluindustrijske i laboratorijske aparature za ekstrskciju eteričnih ulja.
5. NIVOKAZNE cevi za cisterne i protoke.

Vršim otkup laboratorijkog stakla (plaćam uslugama radionice). Na Vaše iskazane potrebe, pripremam orjentacione i konačne cene.U najkraćem mogućem roku odgovaramo ponudom. Za veće potrebe i dugu saradnju dolazim kod Vas i nudim besplatnu montazu aparature.

Pre nego što bacite oštećeno oštećno laboratorijsko posuđe ili kompletne aparature i krenete u nabavku novog – pozovite „STAMIP“. Ušteda je sigurna.

Za dobru buduću saradnju – POZDRAVLJA Vas   STAMIP !

Popravka laboratorijskog stakla