Svoj posao obavljam koristeći plamen brenera i poseban alat namenjen izradi i popravci staklenih predmeta. Repromaterijal za ovaj posao su staklene cevi, stakleni spojevi (ŠLIFOVI) i staklene slavine različitih dimenzija.

Pre same izrade predmeta, potrebno je da mi dostavite precizan crtež sa merama u milimetrima, sa pratećim tekstovima isključivo na srpskom jeziku.

U Stamipu izrađujem i popravljam stakla koja se koriste u medicinske, industrijske i naučne svrhe. Za izradu i popravku laboratorijskog posuđa, koje se koristi u nauci, medicini i industriji najčešće se koristi borosilikatno staklo sa oznakom 3.3 . Trgovačko ime tog vatrostalnog stakla je Pyrex, Duran ili Simax.

  • popravka raznog laboratorijskog stakla: čaša, menzura, erlenmajera, normalnih sudova, balona, butirometara, svih vrsta bireta i pipeta (osim u mernom delu),
  • sečenje i zatapanje stakla,
  • izrada izliva, zamena grla i šlifova novim, zamena oštećenih postolja menzura  plastičnim,
  • razdvajanje zapeklih šlifova i slavina ,
  • čeono brušenje nivokaznih cevi i spajanje nastavcima,
  • popravka DISPENZORA,
  • razne izrade i nadogradnje prema Vašim zahtevima.

Napomena:

OŠTEĆENO LABORATORIJSKO STAKLO OPRATI (koliko je moguće bolje) I ODLOŽITI ČISTO.
SPISAK OŠTEĆENOG STAKLA POSLATI POSLE ČEGA ĆU JA ODGOVORITI U  ROKUSA OKVIRNOM CENOM GDE ĆE SE VIDETI ISPLATIVOST POPRAVKE