Prodaja:

  • novo laboratorijko posuđe: čaše (do Ø 85mm), razne balone, razne hladnjake, graduisane i negraduisane menzure(GRADNJČE), levakove za piknometar cevčice za pražnjenje piknometara, levkove do Ø70mm, levkove po SQUIBBU za odvajanje, razne ispiralice, negraduisane PIPETE, PIPETE za VINO, vranj  “U” CEVI za manometer i razne epruvete
  • novi poklopci EKSIKATORA(poslati najveći Ø šlifa eksikatora u mm) ,
  • delove i kompletne aparature za razne namene, piknometre po REŠAUER-u,    sinter kolone ZA HROMATOGRAFIJU, spojnice za creva, MOSTOVE SA ŠLIFOM, LUKOVE I LULE ZA DESTILACIJE SA ŠLIFOM, skupljače kapi,razne odvajače i separatore,  vakuum pumpe na vodeni mlaz,
  • poluindustrijske i laboratorijske aparature za ekstrskciju eteričnih ulja.
  • NIVOKAZNE cevi za cisterne i protoke.

Otkup:

Vršim otkup laboratorijkog stakla (plaćam uslugama radionice). Na Vaše iskazane potrebe, pripremam orjentacione i konačne cene. U najkraćem mogućem roku odgovaramo ponudom. Za veće potrebe i dugu saradnju dolazim kod Vas i nudim besplatnu montazu aparature.